Strona główna -> SZKOŁA PODSTAWOWA -> STATUT, Regulaminy, Procedury, Rekrutacja...
         IMIENINY:
 AKTUALIZACJA 3 czerwca 20202010-12-05  
STATUT 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
REGULAMIN 
RADY PEDAGOGICZNEJ
REGULAMIN 
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PPODSTAWOWEJ
REGULAMIN 
RADY RODZICÓW
REGULAMIN
ŚWIETLICY SZKOLNEJ
REGULAMIN STOŁÓWKI 
SZKOLNEJ
REGULAMIN
BIBLIOTEKI

 

REGULAMIN
PORZĄDKOWY

zasady korzystania z urządzeń elektronicznych
REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z e-Dziennika:
nauczyciele 
rodzice
 
REGULAMIN 
FUNKCJONOWANIA 
MONITORINGU

REGULAMIN
EDUKACJI
ZDALNEJ

REGULAMIN 
STYPENDIALNY

REGULAMIN
KORZYSTANIA
Z PODRĘCZNIKÓW
SZKOLNYCH
REGULAMIN KORZYSTANIA
Z SZAFEK UCZNIOWSKICH
REGULAMIN
B H P
 

załączniki
REGULAMIN  WYCIECZEK 
załączniki:  
Karta wycieczki  
Lista uczestników  
Zgoda rodziców  
Rozliczenie wycieczki

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY


PROCEDURY 
zwolnienia z WF

PROCEDURY
niedostosowanie społeczne

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka

REKRUTACJA 2020/21

KARTA
dodatkowe informacje
o uczniu
HARMONOGRAM
czynności rekrutacyjnych
wniosek
z obwodu szkoły
wniosek
spoza obwodu szkoły
oświadczenie potwierdzające
wolę przyjęcia
DEKLARACJE RODZICÓW:
ucznia klasy 1 SP
ucznia klasy 2 SP
ucznia klasy 3 SP

REKRUTACJA DO KLAS SPORTOWYCH:

 Regulamin naboru  deklaracja - wypełnienie drukiem
edytor tekstu

deklaracja - wypełnienie ręczne
plik .pdf

WNIOSKI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 do wypełnienia elektronicznego w WORD  do wypełnienia ręcznego po wydruku

Inne ważne informacje i komunikaty w dziale: plany, programy, listy, wykazy...

pliki do pobrania:
- WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
- REGULAMIN - zdalne nauczanie
- DEKLARACJA - klasa sportowa - Word
- DEKLARACJA - klasa sportowa - PDF
- REGULAMIN NABORU do klas sportowych
- REKRUTACJA - dodatkowe informacje o uczniu
- HARMONOGRAM CZYNNOŚCI REKRUTACYJNYCH
- OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WOLĘ PRZYJĘCIA DO KLASY 1 SP
- WNIOSEK - dziecko spoza obwodu
- WNIOSEK - dziecko z obwodu
- STATUT SZKOŁY
- REGULAMIN STYPENDIALNY - uchwała Rady Gminy
- REGULAMIN BIBLIOTEKI
- REGULAMIN RADY RODZICÓW
- REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
- REGULAMIN WYCIECZEK
- REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
- REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU
- PROCEDURY W PRZYPADKU UŻYCIA TELEFONU KOMÓRKOWEGO I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE
- PROCEDURY ZWOLNIEŃ Z WF
- Procedury w kierunku zapobiegania niedostosowaniu społecznemu
- REGULAMIN BHP
- REGULAMIN Korzystania z dziennika elektronicznego - przez nauczycieli
- REGULAMIN Korzystania z dziennika elektronicznego - przez rodziców
- Regulamin korzystania z szafek uczniowskich
- REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
- Procedur postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka.
- PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ - W WORD
- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ - W PDF
- REGULAMIN BHP - załączniki
- KARTA WYCIECZKI
- LISTA UCZESTNIKÓW
- ROZLICZENIE WYCIECZKI
- ZGODA RODZICÓW
- REGULAMIN PORZĄDKOWY
- REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
redaktor: Naczelny  

<- powrót        
Komentarzy: 0Strona:    dodaj komentarz

 liczba odwiedzin: 5184739      online: 1

Copyright © Zespół Szkół w Mochach. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia