Kadra... ;)2019-09-01  

                                                      

                                   


PERSONEL PRZEDSZKOLA:

DYREKTOR:

Barbara Matysiak

NAUCZYCIELE:

Jolanta Jung - wychowawca grupy 5-6- latków

Aneta Hamrol - wychowawca grupy 5-6- latków

Weronika Stańczak - wychowawca grupy 4-5- latków

Jagoda Pauch - wychowawca grupy 3- latków + j. angielski

Agnieszka Miś - nauczycielka w grupie 5-6- latków + logopedia

Agnieszka Winiarska- Szramka - nauczycielka w grupie 3- latków 

Bogumiła Ganczarska - religia w grupie 6-latków


PERSONEL ADMINISTRACYJNO ? OBSŁUGOWY:

Aldona Kasprzyk - intendentka

Małgorzata Marciniak - kucharka

Kinga Klecha - pomoc kuchenna

Wanda Matuszewska - woźna oddziałowa

Anna Babuszkiewicz - woźna oddziałowa                                                redaktor: Aneta Hamrol